Vol 11, No 6 (2020)

November - December 2020

DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v11i6

Table of Contents

Articles

Baida'a Lala'a, Ghaleb Al-Gaphari, Nabeel Alsohybe
PDF
01-09
JOSE ALFREDO ACUNA GARCIA
PDF
10-14
Preetpal Kaur Buttar, Harmanjeet Kaur
PDF
15-19
Shivanee Singh, Shreya Bansal
PDF
20-22
Kajal Bholashankar Jaiswal, Dr. Harshali Patil
PDF
23-32
POORNIMA K A, Dr.DHEEPA G
PDF
33-35
Rajneesh Pachouri, Rupal jain
PDF
36-45
Charith Dissanayake, Anuradha Athukorala
PDF
46-49