January-February 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.26483/ijarcs.v7i1

Table of Contents

Articles

Hussam Ghunaim, Julius Dichter
Surinder Singh, Dr. B.S. Dhaliwal, Dr. Rahul Malhotra
Mohammad Ayaz Ahmad, Vyacheslav V. Lyashenko, Valentin A. Lyubchenko, Alveera Khan, Oleg A. Kobylin
Vivian Brian Lobo, Sehba Siddiqui,Nazneen Ansari, Ibtisam Mogul
Paramita Ray
Chetankumar. K. Labhade
S. Shanmuga Priya, S. S. Arya
Ekta Gupta, Mohita Garg
Amiya Kumar Sahu
Prof. Saroj Singh
Gurpreet Kaur, Sukhvir Kaur, Amit Walia
Dr.P.B. Pathak
Aarti Hans, Sonal Gahlot
S. Sangeetha, G.Bhavani, Binu Ruby Sunny, Abirami.P,
Jaya S. Pujar, Satish Hakkali,Akshata, Karuna C.G.
Dhara Kumari, Dr. Rajni Sharma
Rajdeep Kaur, Arshdeep Kaur, Er. Gurjot
Dr.P.B. Pathak
A. Janaki, Dr. G. Shanmugasundaram