Vol 13, No 3 (2022)

May-June 2022

DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v13i3

May-June 2022

Table of Contents

Articles

Hasan Thabit Rashid, Mohammed Hussain Naji
PDF
1-4
Hector Caballero, Leopoldo Gil-Antonio, Erika Lopez
PDF
5-10
Vandana Killari, Ratan Kumar Sajja, Satya Avinash Nimmakayala, Varun Ippili
PDF
11-14
Archana Thakur
PDF
15-17
Tamilsenthil S, Dr.Kangaiammal A
PDF
18-25
N. Sreevidya, Rekulapally Sushma Sai, Prathani Akshit,Bhavani Medi
PDF
26-29
Sai Charan Gangu, Madhu Nitesh Bandi, Dr Sangeeta Viswanadham, Chintala Chandrasekhar Sivaji, Toyaka Sai Kiran
PDF
30-34
Dr. Subhani Shaik, Dr. K. Vijayalakshmi, K Gowri Priya, V. Vismitha, J. Saiteja
PDF
35-41