July - August 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.26483/ijarcs.v7i4

Table of Contents

Articles

Nilam Divekar, S. V. Todakari
V. Suresh, M.S. Prasad Babu
R. Karthik, Dr.S.Veni, Dr.B.L.Shivakumar
Virender Singh, Rajeev Gupta
Alby S, Dr. B L Shivakumar
Dr. Kamal Kumar Ghanshala, Dr. Durgesh Pant
Snehalata M. Lad
M. Singaravelan, V.Shanmugam, S.Gopi
Krishna Bhowal, Debasree Chanda,Susanta Biswas, Partha Pratim
Sakshi Sachdeva, Ms. Parneet Kaur
Uma Bharti, Mohit Trehan
N. Ambika, Dr. M. Sujaritha
Himani Thakur, Dr.Supreet kaur
P.Tamil Selvan, Dr.S. Veni
Dr. S. Veni, A.P. Nirmala
Dr. K. Manikandan, Dr. V. Vijayarajan, Prof. R. Kannadasan
Amanpreet Kaur Mangat, Dr. Sukhjeet Kaur Ranade
V. Sireesha, K. Sandhyarani