SEPTEMBER-OCTOBER 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.26483/ijarcs.v6i7

Table of Contents

Articles

Muchiri Philip Rajab, Zakary O. Bosire, Peter Kemei
Peenaz Pathak, Kamna Mahajan
Agus Qomaruddin Munir, Retantyo Wardoyo
Ashish Shukla, Shweta Shukla
Nishant Patnaik
Appala Srinuvasu Muttipati, Dr. Poosapati Padmaja
Parveen Kumar, Pankaj Sareen
Jadala Vijaya Chandra, Gyaderla Ranjith, Chindam Ravali
Nikita M. Kakdiya, Prof. Maulik V. Dhamecha, Prof. Kamlesh M. Patel
Deepika Bhanot
Dr. M. Ben Swarup, K. Amaravathi
Sara Ali, DR S Krishna Mohan
Nitika Arora
Mr. Ravinder Mohan Jindal, Mr Lekh Raj,Leekha Jindal, Vidhu Vohra
Saloni Lunia, Devendra Singh Kaushal, Mahesh Malviya
Shilpa S. Shete, C.S.Kulakrni Kulakrni
Tarsem Bansal, Er. Munish Kumar Dhir
Mohsin Ur Rahman Salfi
Zyad Shaaban
Talwinder kaur, Mohita Garg