SPECIAL ISSUE I MAY 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.26483/ijarcs.v6i3

Table of Contents

Articles

Kanusu Srinivas Rao, Ratnakumari challa
Dr. B. Basaweswara Rao, S. Kavitha
Ch. Nagamani, Dr. Ch. Suneetha
M. Samuel John, P. SumaLatha, M. Joshuva
T. Babu Rao, Dr Shaik Nazeer,T. D. Ravi Kiran, M.Sundarababu
K.Parish Venkata Kumar, G. Sai Chaitanya Kumar,M.Aruna, B. Srinivas
Shaik Khaja Mohiddin, Dr. Y Suresh Babu
V. Mounika Chowdary, P. Venkata Santosh,S. Sai Kumar, N. Uma Maheswara Rao, M. Akshay Kumar, Dr. J. Rajendra Prasad
P.Rajesh Kumar, K.Gnana Deepika, N.Mounika
G. Lakshmi, A.Haritha,Dr.PVS Lakshmi, P.V. Naveen Kumar, P. Geetanjali
V. Bhaskara Murthy, Dr. G. Pardha Saradhi Varma
D Paul Joseph, M Krishna, K Arun
B. Usharani, M.Tanooj Kumar
J. Sirisha, B.V.SubbaRao, D.Kavitha
Surbhi Sarda, N.Deepu,P.Ajay Kumar, S.Venu Babu, Dr. J. Rajendra Prasad, D. Ratnam
J. Harikrishna, Durga Prasad Kondisetty, G.Sai Chaitanya Kumar, K.Parish Venkata Kumar
O. Rama Devi, Dr.L.S.S.Reddy,Dr.E.V.Prasad, V. Sree Lasya,V.Sai Siddartha